TBB’den Danıştay’a İstanbul Kontratı reaksiyonu: Ankara’da yargıçlar yoksa avukatlar var

ANKARA – Türkiye Barolar Birliği Bayan Hukuku Kurulu (TÜBAKKOM) Danıştay 10. Daire’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaları reddetmesine ait yazılı açıklama yayınladı.

Danıştay’ın oy çokluğu ile verdiği kararın ‘siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbe’ olarak değerlendirildiği açıklamada, “Zira artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi karar sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir. Kelam konusu karar, Türkiye’de bayan uğraşının en kıymetli desteklerinden biri ve bayanların her türlü şiddete karşı muhafaza kalkanı olan İstanbul Mukavelesini yürürlükten kaldırırken tıpkı vakitte Anayasayı da ayaklar altına almıştır” denildi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VE BAYAN HAKLARI GAYRETİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

“Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 vilayetinde ülkenin mağdur bayanlarını savunacak avukatlar var” denilen açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Bu karar Anayasamızın 90. ve 104. Unsurları yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun kararında bir temel insan hakları kontratından yürütmenin kararı ile çekilmenin önünün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gaspı ile ulusal iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir. Yürütmeye tanınan bu yargı kontrolünden mahrum, sınırsız takdir yetkisi, başta bayanlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir. TÜBAKKOM olarak her şartta demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi’nden ve bayan hakları gayretimizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyoruz.” (DUVAR)

Yorum yapın