Danıştay, zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasını durdurma kararını iptal etti

Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden yönetmeliğine eklenen ve zeytinliklerin maden alanına dönüşmesine imkan tanıyan unsurun yürütmesinin Danıştay kararıyla durdurulduğu, daha sonra durdurma kararının kaldırıldığı ortaya çıktı.

“Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve birçok kısımdan reaksiyon almıştı. Karara nazaran, “Sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek” koşuluyla zeytinlik alanlar maden faaliyetlerinde kullanılabilecekti. Daha sonra değişikliğin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili birçok parti, sendika ve etraf örgütleri tarafından dava açılmıştı.

Halk TV‘den İsmail Saymaz, Danıştay 8. Dairesi’nin 20 Nisan’da yürütmeyi durdurduğunu belirtti. Bakanlığın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Saymaz şu bilgileri aktardı:

“Danıştay 8. Dairesi, 20 Nisan’da yürütmeyi durdurdu.

Kararda Maden Kanununa nazaran madencilik yapılan alanların, müsaadeye tabi olmaları halinde müsaadelerin alınmasının mecburî olduğu kaydedildi. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a nazaran de zeytinliklerin daraltılması, zeytinliklerde, bu alanlara 3 kilometre arada zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Zeytinliklerde yönetmelikle bir düzenlemeye gidilemeyeceği, aksi halde telafisi güç ziyanlar doğacağı söz edildi.

Bakanlık itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem maden mevzuatıyla ilgili olduğunu kaydetti. 8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiği, meğer bu uyuşmazlıkları çözümleme misyonunun 10. Daire’ye ilişkin olduğu belirtildi. Her iki daire tarafından oluşturulacak ortak konsey tarafından karara bağlanması istendi.” (HABER MERKEZİ)

Yorum yapın